Видове фолиа

Видове материали за по-добро съхранение на хранителни продукти и информация за тях

Опаковките на материалите се подбират в зависимост от продукта който ще се пакетира. Предпазват от прякото действие на различни външни фактори, запазват техните свойства и удължава срока на годност.
В сферата на гъвкавото опаковане една от водещите тенденции е подобряването на бариерните свойства на опаковъчните материали.

Важно свойство на пластмасите е, че техните свойства, като дуктилност, твърдост, еластичност, якост на опън, топлинна и химическа устойчивост. Варират в широки граници в зависимост от изходните материали, технологията на производство и включените в състава им добавки.
Сравнително лесната им обработка дава възможност от тях да се произвеждат предмети с различна форма, както и тънки фолиа. Пластмасите се получават най-често чрез полимеризация или поликондензация на мономери или кополимери, а изходната суровина обикновено е нефт.
Полусинтетичните полимери се получават чрез модифициране на естествени полимери, като целулозата, а биопластмасите – чрез ферментация на естествени въглехидрати.Днес има огромни възможности, фолиа с отлични физикохимични,технологични,санитарни качества.
Ето и някой от най-използваните фолиа :

– Полипропилен (PP)
– Полипропилен Метализиран (PP Metalize)
– Полиамид (PA)
– Полиетилен (PE)
– Полиестер (PES)
Освен избора на определен материал много голямо значение оказва начина на изработка. Правилното използване на материалите е от ключово значение за доброто качество на продукта. Също така и правилния подбор на материала, както и точното прилагане на готовата опаковка върху даден продукт. Важен момент във всяко опаковане е да се прецени нужната опаковка, която ще се използва за бъдещия продукт!